Startsida

Psykodynamisk kroppsterapi (PDK)/psykomotorisk fysioterapi (PMF) är psykoterapeutiskt inriktad sjukgymnastik.

behandling pågår

Vår målsättning är att förbättra fysisk och psykisk hälsa. Vägen dit omfattar:

  • ökad förmåga att uppfatta och förstå kroppens signaler
  • ökad förmåga att reglera spänningsbalans
  • ökad medvetenhet om egna känslor och behov
  • ökad förmåga att reglera och uttrycka känslor
  • ökad möjlighet att reglera stressnivå och vakenhetsgrad
  • förbättrad självkännedom och självkänsla
  • ökad förmåga att fungera i relationerInnan en behandling påbörjas utförs en intervju för att kartlägga aktuella besvär och livssituation.

 
En kroppslig undersökning genomförs för att se spänningsmönster, hållning, och rörlighet.
 
Ibland görs också en mer systematisk kartläggning angående förhållningssätt till känslor.
 
Ett behandlingsupplägg med individuellt anpassad målsättning läggs upp i samråd med patienten.